Izgubljen vam je prtljag na aerodromu? Evo šta da uradite.

Šta učiniti ako vam je izgubljen prtljag na aerodromu? Kakva je procedura? Kako odreagovati na najbolji mogući način? Ako planirate da putujete avionom, trebalo bi da znate odgovore na ova pitanja. Ne samo da će vam to pomoći da dobijete nazad svoje stvari, već ćete kroz ovu stresnu situaciju proći uz minimalnu količinu stresa (da ne kažemo panike).

Pre svega, važno je da ne paničite. Možda je to lakše reći nego učiniti, ali imajte na umu da niste ni prvi ni poslednji kome se to dogodilo. Avio-prevoz putnika i robe je veoma složen sistem u okviru kojeg se na svetskom nivou obavi čak  37.800.000 letova godišnje (podatak Mreže za bezbednost vazduhoplovstva). Ako imamo ovaj podatak u vidu, razumećemo i zašto se povremeno dešavaju propusti sa prtljagom. Svaki prtljag prolazi kroz brojne faze pri transportu – preuzimanje, obeležavanje, sigurnosna kontrola, sortiranje, prevoz do aviona, utovaranje, istovaranje, predaja vlasniku. Prilikom ovog procesa, može se desiti da vaše stvari ne dođu do vas nakon sletanja. Ipak, treba da znate da se u slučaju izgubljenog prtljaga na aerodromu najčešće radi o tome da vaš prtljag nije utovaren na odgovarajući let, i da će vam biti isporučen u najkraćem mogućem roku (već prilikom sledećeg leta do destinacije na kojoj se nalazite). Setite se toga ako ikad budete u situaciji da čekate pored pokretne trake, a nema vašeg kofera. Bez panike, najčešće se sve reši bez ikakvih problema.

Ako se desi da vam je prtljag izgubljen, trebalo bi da slučaj odmah prijavite aerodromskoj službi zaduženoj za prtljag. Bilo bi najbolje da to uradite odmah nakon sletanja, kako bi osoblje moglo da reaguje u najkraćem mogućem roku. 

Veoma je važno da reagujete blagovremeno. Ako to ne uradite, avio kompanija će se odreći odgovornosti za vaš izgubljeni prtljag, uz argument da slučaj nije prijavljen na vreme. Kada prijavljujete izgubljeni prtljag, treba da priložite sledeće:

  • avio kartu
  • potvrdu o predatom prtljagu
  • kartu za ukrcavanje (boarding card)

Ako ste na Aerodromu Nikola Tesla, potražite Službu za izgubljeni i nađeni prtljag. Tom prilikom ćete popuniti Putnikovu prijavu nepravilnosti sa prtljagom. Nakon toga, dobićete svoj primerak popunjene prijave koji morate da sačuvate. Od tog trenutka, aerodrom na kome ste podneli prijavu odgovoran je za vaš prtljag, tj. nadležan je da reši vaš slučaj. S obzirom na to da se u većini slučajeva prtljag prati elektronskim putem, službenici ga najčešće veoma brzo lociraju, nakon čega se pokreće postupak da se prtljag dopremi sledećim letom. Nakon pronalaska i dopremanja prtljaga, Služba traganja za prtljagom će vas obavestiti o njegovom prispeću. Prtljag se zatim doprema na dogovorenu adresu, ili možete lično da ga preuzmete na aerodromu.

Ukoliko vaš prtljag kasni više od 5 dana, traganje za prtljagom nastaviće služba avio-kompanije kojom ste doleteli. U tom trenutku, kompanija Air Serbia na primer, savetuje putnicima da na njihovom sajtu pronađu i popune formular. Formular je zapravo spisak stvari koje se nalaze u prtljagu, kao i njihova procenjena vrednost. 

Rok za prijavljivanje kašnjenja prtljaga je obično od 5 do 21 dan nakon dana kada je prtljag trebalo da bude isporučen. Rok od kada se vaš prtljag može smatrati izgubljenim počinje 21. dana nakon datuma predviđenog dospeća prtljaga. To znači da nakon 21 dan imate pravo da pokrenete zahtev za oštetu. 

Ako ipak dođe do toga da vam je prtljag trajno izgubljen, imate pravo da zatražite nadoknadu štete. Avio-kompanije imaju propisan određen iznos novca koji moraju refundirati putnicima ako njihov prtljag bude trajno izgubljen. Montrealska konvencija propisuje pravilo o ograničenoj odgovornosti, prema kome su avio-kompanije u obavezi da za kašnjenje, oštećenje, gubitak ili uništenje predatog prtljaga putniku isplate iznos do maksimalno 1.131 specijalnog prava vučenja (special drawing right – skraćeno SDR). Specijalno pravo vučenja je međunarodna valuta ustanovljena od strane Međunarodnog monetarnog fonda, a vezana je za vrednost valuta: USD, EUR, CNY, JPY i GBP. Iznos od 1.131 SDR trenutno odgovara sumi od 1.584,98 dolara, tj. sumi od 1,358.10 evra. Drugim rečima, iznos odštete može dostići pomenutu cifru. Shodno tome, bilo bi najbolje da se u prtljagu koji je izgubljen na aerodromu ne nalaze suviše vredne stvari, poput nakita, kako ne bi došlo do situacije da novčana odšteta ne pokriva realnu vrednost prtljaga.

Ako je za utehu, statistika kaže da se ovakve neprijatne situacije dešavaju sve ređe, pre svega zahvaljujući elektronskom sistemu praćenja izgubljenog prtljaga na aerodromima. Ako se ipak i desi, prijavite slučaj odmah i nemojte da dozvolite da vam to pokvari ono zbog čega ste krenuli na put.

 

Autor teksta: Ivana Cmiljanović