Za koje zemlje treba zeleni karton?

Putujete uskoro u inostranstvo? Zanima vas šta vam je sve od dokumenata potrebno? Za koje države je potreban zeleni karton? Šta je on i koliko je važan? U ovom tekstu ćemo vam govoriti baš o tome. 

Sam sistem zelenog kartona kao međunarodne isprave nastao je početkom prošlog veka u skandinavskim zemljama. On je omogućavao prelaz vozila preko granice uz priznavanje polise obaveznog osiguranja od auto-odgovornosti iz matične zemlje vozača. Na ovaj način države su garantovale naknadu štete ukoliko se dogodi bilo koja materijalna ili nematerijalna šteta za koju je odgovoran njen državljanin u inostranstvu. Iz ovog razloga uveden je obavezni obrazac koji služi kao karta osiguranja, odnosno dokaz. Zelene je boje, te od tada postoji i opšte prihvaćeni naziv – Zeleni karton.

 

Šta je zeleni karton?

Zeleni karton je obavezan dokument kada putujete u neke od država koje insistiraju na posedovanju zelenog kartona. On je zapravo dokaz da je vaše vozilo osigurano u matičnoj zemlji i da će sva eventualna šteta koju vozilom načinite u inostranstvu biti nadoknađena. 

Zeleni karton jeste svojevrstan obrazac zelene boje na koji se upisuju potrebni podaci o vozilu iz vaše polise osiguranja, kao i vreme trajanja, odnosno važnosti istog. Zeleni karton vezan je za vozilo i registarski broj, ne za vozača. 

 

Za koje zemlje treba zeleni karton?

Vožnja

Neke države traže zeleni karton kao obavezan dokument prilikom samog ulaska u zemlju i to su: Makedonija, Albanija i BIH od susednih zemalja, kao i Rusija, Belorusija, Moldavija, Ukrajina, Turska, Tunis, Maroko, Izrael i Iran od drugih zemalja u koje naši vozači često putuju. 

Zeleni karton vam nije potreban ako putujete u bilo koju od 28 zemalja EU, kao ni za Švajcarsku, Island, Norvešku, Andoru i Crnu Goru sa kojom naša država ima poseban međunarodni ugovor.

 

Koliko važi zeleni karton?

Zeleni karton važi onoliko koliko i vaša polisa osiguranja vozila, odnosno dok vam traje i registracija. Prilikom registracije vozila obavezno je uplatiti i polisu osiguranja za zaštitu od odgovornosti. Vodite računa, ukoliko vam registracija vozila ističe za manje od 15 dana nećete moći da kupite zeleni karton, pa biste u ovom slučaju morali prvo da registrujete vaše vozilo, pa da potom kupite i zeleni karton. 

 

Gde se vadi zeleni karton? 

Nekada ste zeleni karton morali da kupite isključivo u AMSS, dok to danas nije slučaj. Veliki broj osiguravajućih kuća danas nudi uslugu vađenja zelenog kartona. Međutim, po novom zakonu zeleni karton morate kupiti kod osiguravajuće kuće kod koje imate polisu obaveznog osiguranja vozila. Tako da vam savetujemo da pre nego što krenete u proces vađenja zelenog kartona pogledate vašu polisu i kontaktirate vaše osiguranje kod koga ste je uplatili.

Za vađenje zelenog kartona potrebna vam je važeća polisa vašeg osiguranja, saobraćajna dozvola i novac.

 

Zeleni karton – cena

Zeleni karton košta 2000 dinara u osiguravajućim kućama i AMSS. Ukoliko se desi da ste zaboravili da nabavite ovaj dokument možete ga kupiti na granici, kao takozvano granično osiguranje i ono košta u proseku oko 50 €. Na većim graničnim prelazima možete naći i filijale AMSS i tamo kupiti privremenu polisu AMS-a na osnovu koje možete dobiti zeleni karton koji u tom slučaju za prosečan automobil iznosi oko 5000 dinara. Svakako vam ovaj trošak ne treba, stoga nabavite svoj karton u zemlji pre puta.

Kazne za neposedovanje zelenog kartona u zemljama u kojima je obavezno nisu nimalo naivne. U BIH kazne su od 100-300km. Dok su u drugim zemljama kazne znatno veće i idu čak do 700€. Do plaćanja kazne može doći samo u slučaju da ste na neki način uspeli da uđete u zemlju bez zelenog kartona. Teško da vam u zemljama u kojima je ovaj karton obavezan neće tražiti zeleni karton na samoj granici. Mala je verovatnoća da će vas uopšte pustiti da uđete u zemlju bez kupovine privremene karte ili privremenog osiguranja. Ono što je dobro da znate jeste da ukoliko putujete kroz nekoliko zemalja koje traže zeleni karton, moraćete kupovati privremeno osiguranje koje važi 15 dana na svakoj granici. Ovo će vas zaista dosta koštati. 

Posedovanjem zelenog kartona dok boravite u nekoj od navedenih zemalja zaštićeni ste osiguranjem za eventualne materijalne i nematerijalne štete koje možete načiniti trećem licu/licima u slučaju saobraćajne nesreće.

Primerak zelenog kartona

 

Polisa osiguranja za auto i dodatna dokumentacija

Nemojte zaboraviti da uz zeleni karton ponesete i vašu važeću polisu osiguranja za auto, dobro je imati i neku kopiju, kao i evropski zapisnik koji dobijate prilikom registracije vozila. Pored zelenog kartona u nekim zemljama je potrebno da imate i međunarodnu vozačku dozvolu. Međunarodna vozačka dozvola uz svu potrebnu dokumentaciju košta ukupno oko 3700 dinara. Ona važi tri godine od datuma izdavanja. 

U nekim zemljama obavezno je još i da sa sobom nosite protivpožarni aparat, prvu pomoć, reflektujuće prsluke, uže za vuču i komplet sijalica. Kazne za neposedovanje su zaista visoke, pa se na vreme pripremite za put, baš kao što pripremate svoje lične stvari i dokumenta.

Pre nego što krenete na vaše novo putovanje u inostranstvo, najbolje je da se raspitate šta vam je tačno od dokumentacije potrebno za vašu destinaciju, kao i za zemlje kroz koje ćete proći u tranzitu. Uštedećete sebi i novac i živce. Sastavili smo spisak dokumenata za koje je najvažnije da obratite pažnju prilikom pripreme:

  • Pasoš
  • Putno osiguranje
  • Saobraćajna dozvola
  • Vozačka dozvola
  • Zeleni karton i polisa osiguranja
  • Međunarodna vozačka dozvola

 

U ovom kratkom tekstu trudili smo se da vam što jasnije i bolje pružimo sve informacije koje su vam potrebne kako biste lakše organizovali svoje putovanje i kako ne biste imali bespotrebnih problema na istom. Zeleni karton nije obavezan za mnoge zemlje, ali bez obzira na to uvek sa saobraćajnom i vozačkom dozvolom nosite i obaveznu polisu. Vodite računa o trajanju polise i zelenog kartona, a onda se samo prepustite vožnji i uživajte.

 

Autor teksta: Magdalena Racić